• Beheerder
  •  
    Welkom op dit mooie & nieuwe forum!
    Op weg naar een mooi & nieuw begin!
     

Regelement

Ook voor een vriendenclub gelden er enkele regels, lees ze aandachtig door en hou het gezellig door deze regels ook te eerbieden.
Gebruikersavatar
Korps Mariniers
Site Admin
Berichten: 354
Lid geworden op: 08 apr 2020, 12:18
Locatie: Den Haag
Contacteer:

R E G L E M E N T

1. Om de dagelijkse gang van VTC – De Roadrunners en ook de daarbij behorende functies zoals de website, shout en forum in goed banen te kunnen blijven leiden is er besloten om een reglement op te stellen.
Op basis van dit reglement zijn wij als managementteam ervan overtuigd dat er geen onduidelijkheden meer kunnen ontstaan over wat wel en wat niet kan binnen het team en leden van VTC – De Roadrunners.

Dit reglement geldt dan ook voor elke Lid, Aspirant leden en leden van het Managementteam. Voor de bezoekers van de website geldt een gestripte versie, welke zij kunnen lezen in het “Lees-mij-eerst” stukje op het forum. Na ontvangst van dit reglement vragen we je om, d.m.v. een PM of email naar het Bestuur, akkoord te gaan met de hieronder beschreven regels. Bij acceptatie zijn deze regels automatisch vanaf dat moment voor de betrokken Leden van kracht.
Ben je het niet eens met onderstaande regels, vermeld dat dan ook in een PM of E-mail gevolgd door een verklaring. Indien je niet akkoord gaat betekent dit dat je niet binnen het Team en Lidmaatschap past van VTC – De Roadrunners.

1. Tevens is er door de Founding Fathers een ballotage commissie samen gesteld. Die is verantwoordelijk voor het aan nemen van nieuwe leden.

2. We presenteren ons als vrienden club ook naar buiten toe. Laat dit ook terug komen in alles wat we doen en bespreken, zo wel naar de leden als naar team toe.

3. Blijf tijdens een meeting of tour rit altijd professioneel, neutraal en discreet. Ga geen discussies aan en hou privé zaken buiten het gebeuren. Let ook op je taalgebruik en maak geen onnodige opmerkingen die als aanstootgevend kunnen worden ervaren. Reageren op de leden/bezoekers in de chat of zo als hier boven staat vermeld mag altijd, maar blijf professioneel.

4. Zorg ervoor dat je tijdens een tour of meeting onder de vlag van VTC – De Roadrunners geen alcoholische dranken, opwekkende of verdovende middelen gebruik, na een tour of meeting wat er dan gedronken wordt dat is aan jullie zelf maar let op het verkeer en de mede weg gebruikers. Wanneer dit toch gedaan wordt dan zal er op gepaste manier maatregelen genomen gaan worden.
Hierover zal hij/zij via een persoonlijk gesprek via Skype met minimaal 2 leden van het Founding Fathers team worden gehoord. Hij/zij wordt permanent de toegang tot het form worden ontnomen.

Werk en verantwoording wijze van het bestuur:


1. De dagelijkse gang van zaken behoeft het bestuur geen verantwoording voor af te leggen en kleine update s en kleine beslissingen worden door dit bestuur genomen.

2. De grote beslissingen worden door het bestuur voorgelegd aan de Founding Fathers groep.
Die nemen hier over een besluit waarbij de beheerders dan ook gewone Founding Fathers memberszijn en dus 1 stem hebben.

3. Bij grote disputen binnen het forum zal er uit de Founding Fathers groep een besluit groep van 4 personen worden gevormd. waarvan bij elk dispuut de samenstelling anders is..
deze 4 personen beslissen hoe het dispuut word opgelost en dit mag als een bindend advies worden gezien.
Hiermee voorkomen we welke invloed dan ook op de besluitvorming.

4. Er zal in de Founding Fathers groep democratisch 4 namen naar voren gebracht worden.

5. Het bestuur geeft altijd op verzoek altijd openheid van zaken wat er binnen het bestuur gebeurd aan besluiten en werkzaamheden. aan de leden van de Founding Fathers groep.
overige leden na overleg met deze groep.

2. Contributie:

1. We hebben als Founding Fathers team besloten om een contributie in te voeren.

2. Dit om de kosten te beperken en gezamenlijk te dragen.

3. Denk ook aan het laten maken en ontwerpen van ons logo.

4. Om geen leden toe gang te geven die met een vraag komen en niets mee van elkaar laten horen.

5. De contributie is vast gesteld op € 12,00 per jaar. Dit kan op rekening nummer ten namen van XL-RADIOFM BROADCASTING INT gedaan worden op rekening nummer NL92 INGB 0006 236143

6. Dit onder vermelding waar voor.
Tevens komt er elke maand een uit draai in de Founding Fathers groep te staan met bijlagen.

5. Het lid maatschap van VTC – De Roadrunners moet voor een ieder een aangename hobby blijven, zowel voor de leden als het team. Hierbij hanteren wij een aantal gouden regels: - ga altijd respectvol om met elkaar (zie kopje conflicten verderop in dit reglement); - ga geen discussies aan over politiek of godsdienst op de site of in de shout; - wees beleefd en laat je niet meeslepen door je eigen emoties; - probeer, vragen; - help elkaar waar nodig, laat een ander niet verzuipen; - check regelmatig het shout-gedeelte op het forum tijdens je aanwezigheid een groet in de shout, hoe klein ook, geeft nieuwe en terugkerende bezoekers een blijk van waardering en aandacht; - het kan best voorkomen dat iemand je vergeet te groeten. Maak hier geen halszaak van. Mocht het zo zijn dat bepaalde personen bewust worden genegeerd, dan zal het desbetreffende team hierop verdere maatregelen nemen. - binnen VTC – De Roadrunners is er geen sprake van enige competitie over wie het beter doet. Iedereen is gelijk wat dat betreft en verdient dezelfde behandeling.

3. Conflicten/problemen - Het is binnen VTC – De Roadrunners niet toegestaan conflicten/problemen onderling uit te vechten in de shout of via sociale media als MSN, Facebook, Hyves, WhatsApp, SMS etc., alsmede roddelen over conflicten/problemen bij leden of Team members; Het overtreden hiervan dient onmiddellijk door de “aangevallen” Leden schriftelijk via PM bij het betreffende team te worden gemeld, met vermelding van de inhoud van het betreffende bericht en de namen van de betrokken Leden. - Indien je als Lid of Team member wordt geconfronteerd met een een die zijn/haar emoties kwijt wil, wijs diegene dan op dit artikel en zorg dat hij/zij contact opneemt met het desbetreffende team, ga er verder niet op in; - Het is niet toegestaan om in de chat of form, snerende, vervelende of degenererende opmerkingen of afbeeldingen te plaatsen, direct of indirect naar elkaar toe, wat het onderwerp ook is. Mocht je tot de ontdekking komen dat je toch iets geschreven hebt dat in feite niet kan, dan is het nooit te laat om je verontschuldigingen aan te bieden; - Het is in de Chat niet toegestaan aanstootgevende foto’s of films te plaatsen waarbij in het geval van erotische content, de intieme delen zichtbaar zijn; (er kunnen nl altijd minderjarige kinderen meekijken en we hebben bezoekers van verschillende pluimages) - Alle conflicten/problemen worden gemeld bij het desbetreffende team middels een PM naar het team. Vervolgens zullen zij met betrokkene(n) via skype communiceren om het conflict/probleem op te lossen. - Toon te allen tijde respect voor een ander. Behandel de ander net zo als jij behandeld zou willen worden door de ander; - Houdt rekening met elkaar en besef dat de ander net zo veel plezier wil beleven aan zijn/haar hobby als jijzelf. - Het team zal nooit zwichten voor dreigementen van Leden of Team leden die dreigen op te stappen indien zij hun gelijk niet kunnen halen of hun zin niet krijgen. Indien een Lid of Team lid toch zijn zin wil doordrijven zal ook dit na hoor en wederhoor leiden tot uitsluiting van het VTC – De Roadrunners zijn.

BELANGRIJK: De informatie in de shout wordt maandelijks opgeslagen. Ook al is er op het oog “geveegd”, alle informatie die is ingevoerd blijft bewaard op de achtergrond. Die informatie wordt alleen gebruikt als er blijk is van een conflict of probleem dat is ontstaan in de Chat. Het is dus heel verstandig om 2x na te denken voor je iets schrijft in de Chat.

4. Sancties - Indien een Team Member, Lid of Gebruiker van het VTC De Roadrunners forum zich niet aan de bovengenoemde regels houdt of overtreedt zal hij/zij bij de eerste keer een waarschuwing krijgen. Uiteraard zal hierover hoor en wederhoor met betrokkene(n) plaatsvinden. Dit zal in een persoonlijk gesprek via Skype met betrokkene(n) worden afgehandeld door het desbetreffende team. Ga geen eigen rechter spelen! Ben je het ergens niet mee eens, wend je dan altijd tot het desbetreffende team.

5. Bij eventuele conflicten is de uitspraak van het Desbetreffende team, na de Skype-sessie, bindend en kan er niet tegen de uitspraak in beroep worden gegaan. Indien het desbetreffende Lid of gebruiker na de eerste waarschuwing nog een keer in de fout gaat, zal directe verwijdering uit het team of van het forum plaats vinden. Hiervan zal betrokkene schriftelijk, hetzij via Pm of email op de hoogte worden gesteld.

6. Het reglement geeft wat ons betreft duidelijk aan wat wel en wat niet kan. Het is de bedoeling dat we met elkaar gezellige Tourritten kunnen blijven maken in een gezellige omgeving met een gezellige leden en in team verband. Het streven is om de organisatie een professionele uitstraling te willen geven, alsmede een aanzet om te kunnen groeien.
Kun je je vinden in het reglement, dat in feite niets meer of niets minder is dan een gezonde omgang met elkaar, dan ben je van harte welkom.

Met een vriendelijke groet,
Namens het gehele Team en Founding Father
Mijn motto is: Over tot de orde van de dag.

Afbeelding
Plaats reactie